Risoto Shop

Košík

0

Košík je prázdny.

Kalendár 2022

Kalendár na rok 2022 s ilustráciami bratislavských pamiatok nakreslila autorka Laura Uhliarová. Je vytlačený na ekologický kukuričný papier vo formáte A3 a uprostred je perforovaný. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová. Použité farby: Fluorescent pink, Mint, Federal Blue Papier: Crush Corn 200 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm

12.00
Detail produktu
a kúpa

Lučenecká synagóga

Lučenecká synagóga z roku 1925 bola posledným dielom architekta Leopolda Baumhorna, ktorý postavil a zrekonštruoval dokopy 22 synagóg v bývalom Uhorsku. Po 2. svetovej vojne ponúkla Židovská náboženská obec v Lučenci synagógu mestu na predaj a v rokoch 1948 až 1980 slúžila ako sklad obilia Poľnohospodárskeho nákupného závodu. V roku 2014 prebehli rekonštrukčné práce a synagógu sa podarilo prestavať na multikultúrne miesto, kde sa v súčasnosti konajú odborné výklady z histórie synagógy, nachádza sa tu stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva a usporadúvajú sa tu rôzne spoločenské podujatia. Autorkou grafiky je Ráchel Noémi Izrael Použité farby: Yellow, Burgundy, Federal Blue Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná Počet výtlačkov : 150 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Hotel Panorama

Hotel Panorama sa niekoľkokrát zaradil do rebríčka najlepších futuristických hotelov 70-tych rokov. Táto stavba z roku 1969 zaujme svojou architektúrou a to najmä vďaka kubickej forme výškovej časti, z ktorej ponúka výhľad na Vysoké a Nízke Tatry. Za touto netradičnou stavbou stojí český architekt Zdeněk Řihák, ktorý okrem hotela Panorama navrhol aj hotel Patria, ktorý sa tiež nachádza na Štrbskom plese. Aj po prestavbe v roku 2008 ostal hotel ikonickou stavbou na najvyššie položenom turistickom stredisku - Štrbskom plese. Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková. Použité farby: Yellow, Fluorescent Pink, Aqua, Black Papier: Munken Pure Rough 170g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 150 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Primaciálny palác

Budova Primaciálneho paláca bola postavená koncom 18. storočia podľa návrhu viedenského architekta Melchoria Hefeleho v štýle francúzskeho klasicizmu. Postaviť si ho dal ostrihomský arcibiskup Jozef Batthyány, ktorý bol prvým prímasom Uhorska, z čoho pochádza aj samotný názov paláca. Priečelie budovy je bohato zdobené a zakončené honosnou atikou s kamennými sochami, ktoré znázorňujú antické a kresťanské motívy. V roku 1930 bola palácu darovaná fontána sv. Juraja, ktorá znázorňuje boj patróna arcibiskupa Juraja Lippaya s trojhlavým drakom. Do dnešnej podoby ju zrekonštruoval bratislavský sochár Alojz Rigele. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: metallic gold, federal blue, fluorescent pink Papier: Munken Pure Rough 170g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 150 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Fontána Družba - Námestie Slobody

Námestie Slobody spolu s fontánou Družba a okolitými stavbami sú príkladnými prvkami éry socializmu, ktoré sa dodnes zachovali. Námestie bolo svojou polohou a rozlohou výborným reprezentatívnym miestom, ktoré dozdobili fontánou v rokoch 1979 až 1980. Autorom diela fontány Družba je akademický sochár Juraj Hovorka a autormi architektonického riešenia sú architekti J. Hlavica a V. Droppa. Hlavnú časť fontány tvorí 12 tonový lipový list, ktorý symbolizuje Slovanov a je zároveň znakom mieru a priateľstva medzi národmi. V súčasnosti fontána nefunguje a po neúspešných pokusoch o jej likvidáciu sa pracuje na jej spustení. Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková. Použité farby: Mint, Flat Gold, Fluorescent Orange Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 150 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Banská Bystrica

Banská Bystrica bola jedným z troch najbohatších baníckych miest na Slovensku. Jedinečná architektúra stavieb je odrazom bohatstva, ktoré mestu prinieslo práve baníctvo. Mesto zohralo dôležitú úlohu aj v Slovenskom národnom povstaní, keď sa v roku 1944 postavilo proti nacistickej okupácii. Jedným z ikonických miest je Námestie SNP, ktoré pozdĺž lemujú renesančné a gotické meštianske budovy. Všetky protifašistické povstania sú zdokumentované v múzeu SNP, ktoré zaujme aj svojou netradičnou architektúrou z dielne architekta Dušana Kuzmu Autorom grafiky je Ave Lårsen. Použité farby: yellow, aqua, fluorescent pink, black Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 200 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Košice

Košice sú naším druhým najväčším mestom Slovenska. Ležia na rieke Hornád na západnom okraji Košickej kotliny a majú dlhú a bohatú históriu. Písomne potvrdená história siaha až do roku 1230 kde je mesto spomínané pod názvom Villa Cassa. Mimoriadne významný je pre Košice dátum 7. máj 1369, kedy dostali ako prvé mesto v Európe kráľom signovanú erbovú listinu. Tento deň sa dodnes oslavuje ako Deň mesta Košice. Dominantou mesta aj námestia je gotický Dóm sv. Alžbety, ktorý je najväčším kostolom na Slovensku a zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe. Autorom grafiky je Ave Lårsen. Použité farby: Yellow, aqua, fluorescent pink, black Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 200

25.00
Detail produktu
a kúpa

Bratislava

Ranná scenéria vyjadrená digitálnou perokresbou bratislavského motívu, ktorá prostredníctvom šrafúr a valérov jedinečným spôsobom zachytáva pohľad na Staré Mesto. Autorom grafiky je Ave Lårsen. Použité farby: Yellow, aqua, pink, black Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 215

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Slovenské národné divadlo - limitovaná edícia - čierna

Limitovaná risografika historickej budovy Slovenského národného divadla bola vytlačená na kvalitnom ekologickom papieri Black fotokarton 180 g. Na tlač bola použitá len jedna farba - metallic gold, ktorá zvýrazňuje jedinečné detaily budovy. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: metallic gold Papier: Black fotokarton 180 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 40 ks

40.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Slovenské národné divadlo

Od roku 1886 je kľúčovým kultúrnym prvkom na Hviezdoslavovom námestí historická budova Slovenského národného divadla. O jej vzhľad sa zaslúžili viedenskí architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, ktorí navrhli viac ako 45 divadiel v celej Európe.Divadlo skrášľuje Ganymedova fontána, ktorá bola navrhnutá bratislavským sochárom Viktorom Tilgnerom. Námetom fontány sa stal antický mýtus o chlapcovi Ganymedovi, ktorý bol unesený orlom do sídla Bohov, ktorého plastiku môžeme vidieť na vrchnej časti fontány. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: black, yellow, fluorescent pink Papier: Munken polar rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 150 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Fakulta Slovenskej technickej univerzity je najstaršou fakultou elektrotechniky a informatiky na Slovensku. Jej areál je výnimočný najmä vďaka stupňovitým budovám, ktoré navrhol architekt Manol Kančev. Jedná sa o najväčší komplex budov, ktoré za svoju kariéru navrhol. Výstavba areálu sa začala v roku 1976 a dokončená bola o 7 rokov neskôr. V súčasnosti bola vonkajšia časť budov zrenovovaná tak, aby zvýšila atraktivitu prostredia pre nových uchádzačov a vedcov. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: bright red, blue, metallic gold Papier: Munken polar rough 170g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov : 200 ks

25.00
Detail produktu
a kúpa

Most SNP

Most SNP patrí k hlavným symbolom Bratislavy. UFO, ktoré sa nad ním „vznáša“ v podobe vysutej reštaurácie je pripevnené kotviacimi lanami, ktoré zároveň upevňujú celý mostný oblúk. Most je tiež významná dopravná tepna, ktorá spája centrum s Petržalkou, slúžiaca okrem áut aj peším a cyklistom. Bol postavený v rokoch 1967 až 1972 podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Autorkou grafiky je Ráchel Noémi Izrael. Použité farby: yellow, mint, red, blue Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 200

25.00
Detail produktu
a kúpa

ZŠ Hlboká

Budova školy bola postavená v roku 1900 na kopčeku medzi Hlbokou cestou a Sokolskou ulicou v Bratislave a stala sa sídlom sirotinca Márie Ochrankyne. Tá je zobrazená nad vstupným portálom ako farebná mozaika a jej autorom je Karl Lotz. Sirotinec dalo postaviť mesto ako internátne ubytovanie pre siroty. Architekt Žigmund Melzer obložil fasádu od druhého podlažia červenými keramickými neomietanými tehlami v kontraste k omietnutej ploche prízemia. Budova pôsobí monumentálne, výnimočne a je neprehliadnuteľná. Po roku 1945 došlo k zmene funkčnej náplne a sirotinec bol prestavaný na školu. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, red, teal Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 150

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Blumentál

Blumentálsky kostol, ktorý sa nachádza medzi Floriánskym námestím a Blumentálskou ulicou, bol postavený v rokoch 1885 až 1888. Je pomenovaný podľa bývalej štvrte Bratislavy Kvetná dolina, ktorej názov je odvodený z nemeckého názvu Blumenthal. Kostol je postavený v eklektickom štýle, ktorý sa v architektúre prejavuje používaním a napodobňovaním prvkov z viacerých a často i protikladných slohov. Architekt Friedrich Rumpelmayer v ňom skombinoval gotické a románske prvky a jeho stavbu ukončili v roku 1888. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, mint, pink, federal blue Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 200 Grafiky odosielame 19.7.2021

25.00
Detail produktu
a kúpa

Internát Družba UK

Internát Družba UK sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves v blízkosti Karloveského ramena Dunaja. Navrhol ho maďarský architekt József Finta a bol postavený v rokoch 1974 - 1978. Obytnú časť internátu tvoria dva bloky, medzi ktorými sa nachádza polyfunkčná budova s jedálňou. Neodmysliteľnou súčasťou tohto komplexu sú geometrické detaily a precízne prepracovaná architektúra. Dodnes sú zachované takmer všetky pôvodné prvky od panelov až po svietidlá. Výnimočná je jeho kongresová sála, ktorá je tiež dodnes v pôvodnom stave ako aj množstvo mozaík, sôch a tapisérií v celom areály. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová. Použité farby: fluorescent orange, bright red, blue Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 200

25.00
Detail produktu
a kúpa

Strojnícka fakulta STU

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (skr. SjF STU) je jedna z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, sídliaca na Námestí slobody v Bratislave. Táto fakulta má zaujímavú architektonickú budovu na Námestí Slobody. Hlavnou výnimočnosťou tejto budovy sú štyri posluchárne vysunuté do priestoru, ktoré sú z oboch strán presklené a na čelnej strane ich zdobia prekrásne farebné mozaiky. Tieto mozaiky vytvoril akademický maliar Dezider Castiglione, ktorý je autorom viacerých podobných diel. Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková. Použité farby: mint, yellow, burgundy Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 180

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Slovenská národná galéria (SNG)

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia zákonom SNR č. 24 z 29. júla 1948. Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský. SNG tvorí komplex budov s ústrednou dominantou - pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunajskom nábreží. Historická budova bola spočiatku adaptovaná pre SNG a neskôr rekonštruovaná a doplnená o modernú prístavbu pre širšie potreby galerijnej inštitúcie. Činnosť SNG sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. Celý fond SNG pozostáva z cca 55 000 diel a zberateľský záujem je sústredený predovšetkým na myšlienku identifikácie s minulosťou Slovenska, s jeho kultúrnym dedičstvom. Ťažisko spočíva v orientácii na oblasť domáceho umenia, t. j. umenia slovenskej proveniencie a umenia na Slovensku. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová. Použité farby: metalic gold, bright red, medium blue Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 180

25.00
Detail produktu
a kúpa

Filozofická fakulta univerzity Komenského

Hlavná budova Filozofickej fakulty patrí k významným novodobým pamiatkam Bratislavy a dokumentuje stavebný rast mesta začiatkom 20. storočia. Vznikla na priestranstve niekdajšieho ostrova, ktoré sa po regulácii Dunaja začalo urbanisticky upravovať koncom 19. storočia v súvislosti s výstavbou mostu Františka Jozefa II. (dnešný Starý most). Budova je ojedinelým príkladom secesnej architektúry viedenskej orientácie v Bratislave, inšpirovanej viedenským architektom Ottom Wagnerom. Rozľahlosť, reprezentatívnosť a poloha budovy viedla po vzniku Československej republiky k jej výberu ako vládneho sídla. Napokon prešla dňa 21. mája 1958 do vlastníctva Univerzity Komenského a stala sa trvalým sídlom Filozofickej fakulty. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, red, blue Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 250 Grafiky odosielame 1.6.2021

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Oravský hrad

Oravský hrad patrí medzi dominanty Oravy a najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Nachádza sa v obci Oravský Podzámok a je výraznou dominantou oravského regiónu. Bol župným hradom a sídlom oravského panstva, ku ktorému patrila takmer celá Orava. V 16.storočí boli postavené murované poschodia paláca, ktorého severné múry boli spevnené. Skalný hrad pôvodne postavili v románskom a gotickom slohu, neskôr ho renesančne a neogoticky prestavali. V roku 1556 sa hrad dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu a v roku 1611 dostal svoju dnešnú podobu. Jej jedinečný charakter a atmosféru využili aj tvorcovia hororu Upír Nosferatu z roku 1922. Odkaz na toto kultové dielo je súčasťou tejto rozprávkovej risografiky. Autorkou grafiky je Ráchel Noémi Izrael. Použité farby: yellow, bright red, blue Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 125

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Divadlo Aréna

Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na brehu Dunaja v Petržalke. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter, odtiaľ nesie názov Aréna. V roku 1898 na jej mieste postavili novú budovu, ktorej vzhľad ostal od tých čias až do dnešnej doby takmer nezmenený. Od vzniku divadla až do konca druhej svetovej vojny účinkovalo v Divadle Aréna množstvo maďarských, rakúskych a nemeckých divadelných spoločností. V čase prvej republiky využívalo budovu SND na výrobu a uskladnenie dekorácií. V tomto duchu neskôr pokračovala slovenská televízia a budova sa stala na dlhé roky len skladiskom pre kulisy a rekvizity. Nový život jej vdýchli až dvaja Slováci s dlhoročnou aktívnou skúsenosťou s medzinárodnou a predovšetkým nemeckou divadelnou scénou – Milan Sládek (1992 – 2002) a Juraj Kukura (2002 – po súčasnosť). Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, bright red, federal blue Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Bratislava - limitovaná edícia - modrá

Limitovaná risografika Bratislavy bola vytlačená farbou metallic gold, na modrý ekologický papier PERGRAPHICA® Mysterious blue 120 g - prémiový tlačový papier pre perfekcionistov. Autorom grafiky je Ave Lårsen. Použité farby: metallic gold Papier: PERGRAPHICA® Mysterious Blue 120 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná v limitovanom náklade 40 ks. Grafiky odosielame 26.7.2021. Zakúpenie tejto grafiky je limitované na počet 3 ks na osobu.

40.00
Detail produktu
a kúpa

Starý háj

Na pravom brehu Dunaja koncom 70. rokov na mieste pôvodného ostrova začali vyrastať prvé paneláky. Tie nahradili a vytlačili nivy, luhy a háje. Práve háje dali meno časti Petržalky Starý háj, ktorú z izometrického pohľadu znázornila Laura Uhliarová. Zobrazená časť Starého hája zachytáva oblasť od námestia Hraničiarov po Rovniankovu ulicu. Vo východnej časti sa nachádza dostihová dráha s lesíkom, obľúbené vychádzkové miesto Petržalčanov, ktoré ukrýva starú horáreň a malú kaplnku. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová Použité farby: black, red, aqua, fluorescent green Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Počet výtlačkov: 160

25.00
Detail produktu
a kúpa

Kalvária - Banská Štiavnica

Kalvária v Banskej Štiavnici sa nachádza na kopci s názvom Scharffenberg (Ostrý vrch) vo výške 726 m n. m. Je výrazne viditeľná z každej strany. Patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie v Európe a je tvorená troma barokovými kostolmi, devätnástimi kaplnkami a súsoším Panny Márie. V súčasnosti je po rozsiahlej rekonštrukcii a zaradila sa medzi najnavštevovanejšie miesta v Banskej Štiavnici a jej okolí. Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1744-1751 v barokovom slohu. Iniciátorom jej výstavby bol jezuita František Perger. V roku 2007 bola zaradená na Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta a v roku 2008 sa z iniciatívy dobrovoľníkov začala jej generálna rekonštrukcia. Banskoštiavnická kalvária je súčasťou územia zaradeného na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová Použité farby: yellow, bright red, teal, green Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Panelák

V Československu boli prvé experimentálne panelové domy postavené už v 40. rokoch v Zlíne Baťovou stavebnou kanceláriou. U nás bolo schválené územné rozhodnutie v roku 1973 a 2. apríla v tom istom roku sa na pravom brehu Dunaja v bratislavskej Petržalke slávnostne začalo s výstavbou nového sídliska, ktoré malo poskytnúť domov starým aj novým obyvateľom Bratislavy. Prvý panelák bol skolaudovaný na Romanovej ulici 3. augusta 1977. Táto risografika je inšpirovaná petržalským panelákom a životom v ňom. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, fluorescent orange, aqua, black Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Fajnorka

Fajnorka je budova školy s nezameniteľnou tehlovou fasádou, ktorá bola postavená v r. 1904 na mieste zasypaného dunajského ramena pre potreby najstaršej odbornej školy pre technické študijné odbory v Bratislave. Stavbu projektoval budapeštiansky architekt J. Kollbenhayer a realizovala ju známa firma Hugó és Kurz. Dnes je táto historická budova pamiatkovo chránená. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: yellow, red, aqua, black Papier: Munken pure rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Grafiky odosielame 8.4.2021

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

"Fajnorka" limitovaná edícia - čierna

Táto grafika "Fajnorky" je vytlačená farbou metallic gold na čierny ekologický papier Refit Wool black, ktorý bol vyrobený zo zbytkov vlny a bavlny z textilného priemyslu. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: metallic gold Papier: Refit Wool black 200 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná v limitovanom náklade 30ks. Grafiky odosielame 7.4.2021. Zakúpenie tejto grafiky je limitované na počet 3ks na osobu.

40.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Chorvátske rameno v Petržalke

Chorvátske rameno bolo v stredoveku po Pečnianskom ramene najmohutnejším meandrom na pravej strane Dunaja. Dodnes plní ochrannú funkciu drenážneho kanála a je vyhĺbený v bývalom ramene Dunaja v Petržalke v Bratislave, po ktorom nesie aj svoje meno. Pre Bratislavu predstavuje Chorvátske rameno regionálny biokoridor. V jeho oblasti bolo zistených 12 druhov chránených a ohrozených druhov rastlín ale aj 6 ohrozených druhov živočíchov, registrovaných v Červenej knihe. Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková. Použité farby: yellow, aqua, fluorescent pink, black Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Dom na Medenej

Terasový obytný dom na Medenej ulici v starom meste Bratislavy má sedem poschodí s atypickými nárožiami a spoľahlivo zaujme každého, kto prechádza okolo. Nachádza sa v hustej zástavbe v centre mesta a patrí medzi unikátne stavby z pera Štefana Svetka, na ktorom pracoval spolu s architektom Juliánom Hauskrechtom. Projekt vznikol v roku 1968, stavba bola dokončená v roku 1974. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: yellow, fluorescent orange, teal, flat gold Papier: Munken Polar Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná Dotlač tejto grafiky nie je možná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Mladá garda (internát)

V čase svojej najväčšej slávy bol študentský domov Mladá Garda na Račianskej ulici v Novom Meste najväčším internátnym komplexom v Bratislave. Projekt vysokoškolského internátu vznikol v dobe ozdobného štýlu socialistického realizmu a vypracoval ho profesor Emil Belluš s fakultným kolektívom na štvorcovom pozemku ako komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. V roku 1953 vtedajšia vláda prijala rozhodnutie postaviť nový internát v máji, takže architekt mal len dva týždne na prípravu projektu. V 16 blokoch Mladej Gardy našli študenti nový domov v 512 obytných bunkách. Za Mladou Gardou sa nachádza pomerne rozsiahly športový areál, ktorý toho zažil veľa, no pred niekoľkými rokmi ho obnovili. Ako jediný 400-metrový atletický areál v Bratislave spĺňa podmienky na konanie súťaží a v minulosti tam trénovali a bývali osobnosti atletiky. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová Použité farby: yellow,green, burgundy Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Dotlač tejto grafiky nie je možná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského nazývaná aj Slovenská univerzita je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita a je symbolom a pýchou Bratislavy. V reprezentačnom palácovom štýle ju naprojektoval v tom čase vyhľadávaný a uznávaný architekt František Krupka. Napriek lichobežníkovému tvaru parcely navrhol Krupka symetrický objekt s pravouhlou konštrukčnou a dispozičnou schémou s dôstojným vstupom na zaoblenom nároží. Ťažiskovými prvkami sú najmä polvalcová vstupná dvorana položená na mohutných pilieroch schodišťovej podnože a v centre umiestnená veľká aula prekrytá zasklenou valenou klenbou. Univerzita dnes má 13 fakúlt a od svojho vzniku zaujíma popredné miesto vo svete vysokoškolského vzdelávania. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: burgundy, flat gold, teal, metallic gold Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná. Dotlač tejto grafiky nie je možná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

PKO Bratislava

Park kultúry a oddychu (PKO) bolo kultúrne zariadenie v Bratislave nachádzajúce sa na nábreží Dunaja v mestskej časti Staré Mesto. Miesto džezových dní, Bratislavskej lýry, legendárnych koncertov, venčekov a tanečných pre celé generácie. Jednoducho podujatí, na ktoré sa nezabúda. Pôvodne administratívne budovy pre Dunajské veľtrhy ktoré boli postavené v rokoch 1943 až 1948 a boli naprojektované architektmi Pavol Andrik, Kamil A. Gross, Ján Štefanec sa neskôr stali známe ako Park kultúry a oddychu. V objekte sa nachádzal obraz Dožinky od akademického maliara Františka Gajdoš a na priečelí hlavnej budovy boli umiestnené sochy, ktoré vytvoril akademický sochár Tibor Bártfay. Autorkou grafiky je Laura Uhliarová Použité farby: yellow, fluorescent orange, purple Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Pohľad na Farskú

Dláždená ulica s takmer žiadnymi turistami, plná architektonických pôžitkov. Aj takto sa dá opísať nádherný pohľad na Farskú ulicu, ktorá križuje Kapitulskú popred starodávne dvere z pôvodného dreva. Výnimočný pohľad na bratislavský hrad z týchto malebných uličiek dotvára príjemnú atmosféru starého mesta Bratislavy. Obľúbené bratislavské uličky a výhľady takto zachytáva risografika od Sarah Pekarčíkovej. Použité farby: mint, medium blue, fluorescent orange, yellow Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Slovenský rozhlas

Slovenský rozhlas je výnimočná budova v rámci mesta Bratislavy. Jej autormi sú Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling a projekt na výstavbu budovy vznikol v roku 1967. Dokončená však bola až v roku 1983. Sála rozhlasu má vynikajúcu akustiku pre nahrávanie, je osadená na pružinách, ktoré slúžia ako akustický tlmič, čo bráni vibráciám a zvukovým odrazom. Aj vďaka tomu sú tu koncerty jedinečným hudobným zážitkom. Autorkou grafiky je Sarah Kamilla Pekarčíková Použité farby: yellow, fluorescent pink, mint, burgundy Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa

Prechádzka

Dielo je inšpirované prechádzkou popri Račianskych vinohradoch a zobrazuje dievča so psíkom na prechádzke po prašnej ceste obdivujúc dozrievajúce ringloty. Autorkou je Poľská ilustrátorka Agata Huzarska. Použité farby: fluorescent pink, yellow, aqua blue, medium blue Rozmer: 29.7 x 42.0 cm. Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa

Jaroslav Filip

Kariéra Jara Filipa (* 22.6.1949 – † 11.7.2000) začala v bratislavskom "Véčku" so skupinou Petra Lipu - Blues Five. Neskôr sa podieľal na tvorbe mnohých známych hudobníkov. Jeho najvýraznejšou spoluprácou však bola tá s Dežom Ursinym, s kapelou Provisorium, kde pôsobil ako klavirista a podieľal sa na viacerých albumoch. Po revolúcii vnímala verejnosť Filipa najmä ako humoristu s výraznými prvkami politickej satiry. S Milanom Lasicom a Julom Satinským pôsobili ako nerozlučná trojica chlapcov, ktorá spolu vydala kultové albumy Bolo nás jedenásť a Sťahovaví vtáci. Ku kľúčovým sa zaraďuje aj hudobná spolupráca s Richardom Müllerom. Z nej vzišli skladby ako Milovanie v daždi, V tom istom meste či Cigaretka na dva ťahy. Okrem nahrávok však po jeho tvorbe ostalo len málo hmatateľných stôp, keďže väčšinu skladieb komponoval priamo za klavírom a bez notových zápisov. "Na celý svet sa dívam cez okno. Doma je najlepšie a všade je dobre. Na celý svet sa dívam cez okno. Každý to okno odo mňa žobre..." Rodina Jaroslava Filipa láskavo odobrila vydanie tejto risografie. Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková a je vytlačená na kvalitnom papieri Munken Pure Rough 170 g. Rozmer: 29.7 x 42.0 cm. Použité farby: fluorescent orange, black Grafika je očíslovaná a signovaná. © Peter Procházka/ LITA, 2020

25.00
Detail produktu
a kúpa

Dežo Ursiny

Dezider „Dežo“ Ursiny (*4.10. 1947 - † 2.5.1995) bol slovenský bigbítový a artrockový hudobník. Bol jednou z kľúčových osobností slovenskej hudobnej scény. Ursiny sa popri hudbe dlhodobo venoval dokumentárnej tvorbe ako režisér, dramaturg, scenárista a autor hudby. Bol súčasťou viacerých hudobných zoskupení, jeho dlhodobým spolupracovníkom bol Jaro Filip. Ursinyho skladby neboli nikdy masové, vznikali a prispôsobovali sa hlavne textom básnika, jeho dvorného textára Ivana Štrpku, ale do dnešných dní oslovujú viaceré generácie. Jeho skladby sa objavili v muzikáli Neberte nám princeznú a zazneli aj v kultovom filme Pelíšky. Nahral 12 štúdiových albumov, ale jeho kariéru vo veku 47 rokov v roku 1995 predčasne ukončila choroba. Rodina Deža Ursinyho láskavo odobrila vydanie tejto risografie. „Chlapci a bežci pri cestách hrajú jednu z dávnych / dlhých hier - jasný vzduch slnka a ostrý vzduch behu / s nami cestuje / až tam, až tam, až tam vysoko, / až tam, kde obzor rastie / a ľahko stúpame na modrý vrch.” Autorkou grafiky je Sarah Camilla Pekarčíková a je vytlačená na kvalitnom papieri Munken Pure Rough 170 g. Rozmer: 29.7 x 42.0 cm. Použité farby: aqua, black Grafika je očíslovaná a signovaná. © Peter Procházka/ LITA, 2020

25.00
Detail produktu
a kúpa

Marek Brezovský

Marek Brezovský (*15.4.1974 - † 22.6.1994) bol slovenský hudobný skladateľ a klavirista. Patril medzi najtalentovanejších skladateľov a hudobníkov konca 80-tych a začiatku 90-tych rokov. Vďaka svojej hudbe sa stal legendou a známy projekt HRANA z jeho tvorby prežil desaťročia. Možno aj preto, že sa stal výpoveďou celej jednej generácie, ktorá dospievala v zložitom období po revolúcii v roku 1989. Rodina Mareka Brezovského láskavo poskytla zo súkromných archívov vzácne materiály a odobrila vydanie tejto risografie. Autorkou je Sarah Camilla Pekarčíková a je vytlačená na kvalitnom papieri Munken Pure Rough 170 g. Rozmer: 29.7 x 42.0 cm. Použité farby: yellow, black Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa

Poštovné za osobný odber

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pre vás pridali možnosť doplatiť poštovné za GLS kuriéra, nakoľko si mnohí z vás aktuálne nemôžu prísť prevziať grafiky osobne. Pri tejto objednávke zvoľte prosím možnosť "Vyzdvihnúť" a do poznámky uveďte číslo objednávky, ktorej sa bude doručenie týkať.

4.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Carlton

Hotel Carlton má dlhú históriu. Stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval hostinec s názvom U labute a okolo roku 1760 bol prestavaný na hostinec s menom U troch zelených stromov. Veľkou zmenou prešla budova v rokoch 1844 až 1846, kedy ju vtedajší majiteľ Johann Löwy nechal prestavať a premenoval na hotel U zeleného stromu. Tu vznikla podľa návrhu Ignáca Feiglera ml. trojposchodová budova s dvomi dvornými krídlami. Veľkými zmenami a prepojeniami prešla budova po prvej svetovej vojne. V roku 1913 kúpil hotel Henrich Prüger, ktorý ho následne rôznymi úpravami a prístavbami premenil na jeho dnešnú podobu so šiestimi poschodiami a jednotnou fasádou s názvom Savoy-Carlton. S grafikou sa vyhrala @kristina slezakova a na jej tlač sme netradične použili až 4 farby. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková Použité farby: flat gold, pink, mint, yellow Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 42,0 x 29,7 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Modrý kostol

Kostol sv. Alžbety stojí na okraji centra Bratislavy na Bezručovej ulici. Bol postavený v rokoch 1909 až 1913 v secesnom architektonickom štýle podľa návrhu budapeštianskeho architekta Edmunda Lechnera. Predlohou pre secesnú výzdobu je ruža, ktorá bola v legendách vždy spájaná so sv. Alžbetou. Autorkou grafiky je Kristína Slezáková. Použité farby: aqua blue, federal blue, fluorescent orange, yellow Papier: Munken Pure Rough 170 g Rozmer: 29,7 x 42,0 cm Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Lomnický štít - Vysoké Tatry

Risografika zachytáva ikonický pohľad zimnej kompozície kabínkovej lanovky smerujúcej na Lomnický štít. Autorom je Samuel Fukumori a je vytlačená tromi farbami na kvalitnom papieri Munken Pure Rough 170 g. Pre zvýraznenie žiarivého efektu jednotlivých elementov bola použitá fluorescentná oranžová. Rozmer: 29.7 x 42.0 cm. Použité farby: fluorescent orange, flat gold, aqua Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
Vypredané

Stará radnica

Stará radnica je jedna z najstarších budov v Bratislave, ktorej časti pochádzajú už z 13. storočia. Dlho slúžila ako radnica ale tiež ako mincovňa, väzenie alebo mestský archív. Aktuálne je v nej Mestské múzeum. Táto risografika od Samuela Fukumoriho je vytlačená tromi farbami na kvalitnom papieri Munken Pure Rough 170g. Rozmer: 29.7 x 42.0cm. Grafika je očíslovaná a signovaná.

25.00
Detail produktu
a kúpa
O násKontaktObchodné podmienkyBezpečnosť a ochrana osobných údajovCookies nastavenia